Емоционално развитие при малките деца

Емоционалното развитие на децата е също толкова важно, колкото физическото и интелектуалното. Още от най-ранна възраст е важно да се обръща внимание на техните емоции, за да се научат как правилно да ги управляват.

Малките деца могат да изпитват дълбоки чувства, но не могат да ги разберат или изразят. Тук идва ролята на родителя.

Тъй като играта е естествения метод на детето да учи, използвайте го за да му помогнете да изразява своите емоции и да се справя с тях. Опитвайте се да му помогнете да разбере какво чувства и защо.

Например, ако е тъжно защото играчката му е счупена можете да му обясните, че именно това е причината да се чувства така, както и да му предложите варианта да поправите заедно играчката. Уверете го, че няма нищо лошо в чувствата му.

Малките деца подражават на родителите си. Ако вие му давате добър пример как да управлява емоциите си, то ще се научи от вас. Например, отличен модел е да отговаряте на нервните изблици на детето със спокойствие и разбиране.

Емоции които можем да очакваме от малкото дете около 1-2 години:

 • започва да се осъзнава повече като самостоятелен индивид
 • започва да изпитва страх, срам, емпатия или завист
 • започва да е по-независимо и да иска да прави неща без ваша помощ
 • може да изчаква ред и да контролира някои емоции
 • започва да изказва чувства – например „ох“ при болка или „ура“ при успех
 • започва да сравнява поведението си с това на останалите – например може да забележи, че той е изчакал реда си, но другите не са.

Детето ви също ще научи и какво е раздразнение:

 • ще се дразни, плаче или ще ви удря, ако не получи каквото иска.
 • няма да разбира защо не може да получи каквото иска, когато го иска
 • ще започне да комндва
 • ще му е трудно да чака за неща или да прекъсва игра когато е време да се прибира
 • ще се затруднява да контролира раздразнението си.

Идеи за игри, които насърчават емоционалното развитие на малките деца

 • игрите със споделяне са подходящи за всяка възраст
 • игри с кукли или стари дрехи, които развиват въображението – например детето може да се „грижи“ са куклата
 • пеенето и танците са всепризнати средства за изразяване на емоции
 • „разхвърляни“ игри с пясък, бои или пластелин – детето може да разплисква боя или да тропа в пясъка. Особено подходящо е ако детето изпитва някакъв гняв. Винаги избирайте специализирани материали и надзиравайте!
 • четете му истории, в които героите преминават през подобни на неговите чувства
 • не пренебрегвайте физическата активност. Играта навън в парка, където може да тича на воля могат да му помогнат да освободи емоциите си

Може да оставите детето да е водеща фигура в тези игри, но това не значи вие да нямате важна роля в това то да разбере своите емоции като раздразнение, разочарование или гняв.

Около три годишна възраст детето ви ще започне да изпитва и емоции като вина и срам. В този период ще му е изключително необходима вашата подкрепа, за да му помогнете да разбере правилно тези емоции.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com