Ключови моменти в развитието на бебето

Първите крачки, първата усмивка или помахването с ръка се наричат ключови моменти в ранното детско развитие. Те отбелязват необходимите умения, които детето трябва да е усвоило на определена възраст. Съществуват различни основни моменти в играта, в говора, поведението и умението за движение.

През първата година бебетата се учат да фокусират погледа си, да се протягат към определен предмет, да изучават околната среда чрез сетивата си. Развиват се и начални когнитивни умения като памет, реч и започване на осъзнаване на последователност и причинно-следственост.

Всички тези умения все още са в много ранен етап от своето развитие през първите 12 месеца – речта се свежда до простички думи като „ма-ма“ или „та-та“. Слушането и разбирането са на много първични нива и в този период детето основно различава имената на хората и предметите около него. Но всичко това са важни ключови етапи в неговото правилно развитие.

През първата година децата развиват силна връзка с родителите си, братята или сестрите си, както и другите хора, които ги заобикалят. Това е много важно за тяхното социално и емоционално развитие. През този период е от голямо значение начина, по който държите детето, по който му говорите и играете с него, тъй като това поставя основите на неговото поведение спрямо вас и околните.

Няколко полезни съвета, които могат да помогнат на вас и на вашето бебе през този ранен етап на развитието му:

  • говорете на детето си – майчиният глас винаги има успокояващ ефект върху детето.
  • отговаряйте на неговите опити да говори като му като повтаряте неговите собствени звуци и към тях добавяте думи. Така се развива речевия му апарат.
  • четете му – децата реагират особено добре, когато му четете любими ваши книги.
  • пейте му – музиката помага на развитието на мозъка на вашето бебе.
  • прекарвайте много време, държейки го и прегръщайки го. Това кара бебето да се чувства сигурно и спокойно.
  • играйте с него само когато е будно и спокойно. Следете за признаци на умора и досада от негова страна и го оставяйте да почива от игрите в тези моменти.

И не на последно място – важно е да се грижите и за вашето здраве. Обръщайте внимание не само физическото си, но и на емоционалното здраве. Бебетата са особено възприемчиви към негативните емоции и могат да проявяват безпокойство, ако и вие не сте в добро психическо здраве.

Грижата за бебе може да е изтощаваща и съпътствана с известни предизвикателства. Отделяйте време да се погрижите и за себе си, за да може да се насладите на този прекрасен момент от майчинството.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България,  mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com