Основни етапи в развитието на детето до 5 години

Вълнуващо е да наблюдавате развитието на детето от раждането до 5 годишна възраст. Как израства и се учи да прави толкова много нови неща. През тези години детето започва да се смее, да говори, да ходи, създава първите си приятелства. Кои са основните етапи в развитието на детето до 5 години?

Някои умения се развиват около определена възраст, но за някои деца могат да отнемат повече време. Ако имате притеснения за развитието на детето, говорете с проследяващия педиатър и вярвайте в инстинктите си. Вие най-добре познавате детето си!

Кои са основните етапи в развитието на детето до 5 години – физическо, социално, емоционално и когнитивно:

От 0 до 18 месеца

  • На 2 месеца: Опитва се да ви гледа и се усмихва докато му говорите или се усмихвате.
  • На 4 месеца: Гледа към вас, движи се или издава звуци, за да привлече и запази вниманието ви.
  • На 6 месеца: Обича да се гледа в огледало. Поставя предмети в устата си. Обръща се от гръб по корема и обратно. Различава емоциите ви. Произнася звуци.
  • На 9 месеца: Поглежда когато му казвате името. Прави различни звуци като „мамамама“ и „бабабаба“. Може да сяда и да се задържи седнало. Да се изправя само, хванато за опора. Реагира емоционално. Подражава на жестове като чао, дай целувка.
  • Около 12 месеца: Играе игри с вас като „Хей ръчички“ . Търси неща, които сте скрили, като играчка под одеялото. Произнася срички ма-ма-ма, та-та. Пристъпва водено за ръце, прави първи крачки. Стои изправено без опора. Пълзи, кляка. Прави кула от предмети.
  • Около 18 месеца: Отдалечава се по-далеко от вас, но поглежда за да е сигурно че сте наблизо. Посочва нещо, което му е интересно. Изкачва и слиза стълби с помощ. Реди кули, опитва се да пие и да се храни само. Наблюдава другите деца и повтаря действията, но играе само. Прави неща наужким. Казва думи като мама, тате, бау-бау.

От 2 до 5 години

  • На 2 години: Посочва обекти в книга, която четете, например при задаване на въпроса „Къде е мечето?“ Опитва се да използва бутони, копчета, превключватели на играчки. Може да бяга, да качва и слиза по стълби като се държи. Да хвърля малка топка. Да сглобява пъзел. Да казва думи за хора, животни, играчки, тялото, храни, дрехи и др.
  • На 3 години: Разговаря с вас, като може да задържи вниманието си до 2-3 размени на реплики. През повечето време, говори разбиерамо за останалите. Умее да скача с два крака, да качва/слиза стълби без помощ, да кара колело с три колела, да се храни само, да се облича/съблича, обува/събува. Говори с по-сложни думи и изречения. Задава въпроси.
  • На 4 години: По време на игра се прави, че е някой друг ( супер герой, животно, учител). Казва какво следва от позната книжка/приказка.
  • На 5 години: Отговаря на лесни въпроси след като чуе история/приказка – „какво се е случило на детето?“ Може да следва правила или да изчаква реда си при игра с няколко играчи.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България,  mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com