Перфектни родители – 2 част

Гъвкаво родителство вместо перфектни родители

Родителите, които „живеят за децата си“, се поставят в много уязвима позиция. Позиция на разочарование, безсилие и негодувание. Тези родители са несправедливи към семейството си. Родителите не могат да очакват да получат цялата си лична реализация от своите деца и от ролята си на родител.

Родителите имат нужда и от други дейности, за да имат увереност в себе си. Както и от други източници на любов и грижа. Те имат нужда от време за себе си, време в което да са възрастни и от почивка от децата и родителските отговорности.

Всеки родител има нужда да развие своя ценностна система и философия – с която да се чувства комфортно, и която да има гъвкава и адаптивна рамка. Имайте предвид своите собствени очаквания, стил на родителство и темперамент.

Както и как те могат да се напаснат към всяко от децата, към партньора и към техните уникални предпочитания и характери. Вашият подход и философия, ще е различен към всяко от децата, заради техните специфични различия.

Не е срамно ако усещате, че проблемите са твърде интензивни или надхвърлят вашите способности в момента да потърсите професионална помощ. Или ако има последствия като лошо представяне в училище, повишен стрес в семейството или сериозни емоционални проблеми.

Имайте предвид, че в повечето случаи децата се справят добре. Като родител, е важно да запазите чувството си за хумор, да следвате инстинктите си и да потърсите съвет и помощ навреме, вместо да отлагате дълго време. Родителството е голямо предизвикателство, но и едно от най-възнаграждаващите и удовлетворяващи преживявания в живота.

Запомнете, че:

  1. Дори при децата на еднаква възраст, има различия от нормите за развитие – както в социалното, така и емоционалното, интелектуалното и физическото развитие.
  2. Нивото на зрялост на детето ще е различно спрямо отделните качества, които то развива. Това включва социалните умения, двигателните способности и възможностите за учене. Детето може да е силно по математика, но да не му се отдава писането, или да е добро по баскетбол, но да не е добро във футбола.
  3. Различията, за които говорим по-горе могат да са постоянни и да формират уникалността на вашето дете. Или детето да се развива и да се променят.
  4. Начинът, по който детето се развива, може да повлияе на поведението му и обратното.
  5. Стилът родителство на майката и на бащата, както и средата на детето, повлияват неговото поведение и развитие.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България,  mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com