Развитие на детето на 2 години

Кои са ключовите фази на развитие на детето до 2 годишна възраст?

Бебето, навлизайки във втората си година вече става малко дете, което пълзи, започва да ходи и да казва думички. В следващите няколко години, то изследва границите, които се определят от правилата на родителите. Както и от неговите физически възможности. Кои са фазите на развитие на детето на 2 години?

Двигателно развитие

 • Ходи самостоятелно.
 • Дърпа играчки докато ходи.
 • Носи голяма играчка или няколко играчки докато ходи.
 • Започва да тича.
 • Стои на пръсти.
 • Рита топка.
 • Качва се и слиза от мебелите само.
 • Изкачва и слиза стълби като се държи.

Фина моторика, движения с ръце и пръсти

 • Драска на лист.
 • Обръща съда, за да изсипе съдържанието.
 • Прави кула от четири кубчета или повече.
 • Може да използва едната ръка по-често от другата.

Говорни умения

 • Посочва обект или образ, когато го назовава някой.
 • Разпознава познати имена, предмети, части от тялото.
 • Говори няколко думи (на възраст от петнадесет до осемнадесет месеца).
 • Използва прости фрази (от осемнадесет до двадесет и четири месеца).
 • Може да следва прости указания.
 • Повтаря думи, чути в разговор.

Когнитивни умения

 • Намира предмети, които са скрити.
 • Може да сортира предмети по форми и цветове.
 • Започва да играе въображаеми игри.

Социални и емоционални умения

 • Имитира поведението на други хора, възрастни и по-големи деца.
 • Все повече осъзнава себе си като отделна личност от другите хора.
 • Все повече му харесва да играе с други деца.
 • Проявява по-голяма самостоятелност.
 • Започва да провокира другите хора.
 • Тревога при раздяла с родителите, която се увеличава към една година и половина, след което потепенно намалява.

Какво да наблюдавате в развитието?

Всяко дете се развива с различна скорост, затова не може да се предвиди кога ще усвои определено умение. Фазите на развитие дават само основната рамка за промените, които се очакват когато детето пораства. Но ако нещата се случват по-бавно, не е повод за притеснение.

Признаци за изоставане в развитието, за които е нужно да се потърси лекарска помощ са:

 • Ако детето не може да ходи до осемнадесет месеца.
 • Не може да ходи стабилно на пета-пръсти няколко месеца след прохождане или ходи само на пръсти.
 • Ако не говори поне петнадесет думи на осемнадесет месеца.
 • Ако не използва изречения от две думи до 2 годишна възраст.
 • Не познава предназначението на обичайни домашни предмети ( телефон, четка, звънец, вилица, лъжица) до петнадесет месеца.
 • Не имитира действия или думи на 2г възраст.
 • Не може да следва прости указания на 2 години.
 • Не може да дърпа играчка на колела до 2 години.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник,  mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com