Мисия на Вълшебник

Да произвежда здравословна и полезна храна за потребителите,

да бъде в помощ на всеки един родител, да бъде приятел със

своите клиенти и партньори.

Визия на Вълшебник

Ние от Вълшебник се стремим да предлагаме най-високо качество на предлаганите от нас услуги благодарение на:

висок качествен контрол

добрите ни и усмихнати служители

октритост и доверие

изследване на нови възможности

грижовност и внимание

постоянна оптимизация и иновативност

Цел на Вълшебник

Правилен старт на детския организъм!

Дейност на Вълшебник

Правилно и здравословно хранене на деца във възрастов интервал от 7 месеца до 3 години.

Ценности на Вълшебник

За нас

Автопарк на Вълшебник

С любезното съдействие на нашите приятели от „Порше София Юг“ се стараем да сме внимателни към природата. Всичко това постигаме благодарение на предоставените ни от тях автомобили с модерни ECOFUEL системи опазващи околната среда.

Логистика на Вълшебник

Вълшебник е най-голямата и първа частна детска кухня – лидер в своя бранш.

Благодарение на добре изградената си логистична мрежа в градовете Банско, Благоевград, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Етрополе, Елин Пелин, Ихтиман, Костинброд, Кюстендил, Нови Искър, Панагюрище, Пловдив, Пазарджик, Пещера, Перник, Правец, Радомир, Разлог, Самоков, Своге, Сливница, и София, успяваме да обслужим голям брой клиенти!

Обработка краен продукт

Процесът на обработка на крайния продукт е изцяло автоматизиран.

След като храната бъде приготвена от нашите старателни готвачи бива отливана в хранителен бункер /звено от поточна линия/, следва процес на автоматизирано разливане, фолиране и етикеция в полипропиленови опаковки за еднократна употреба, отговарящи на изискванията на наредба n2 и регламент ЕО N1935/2004 за материалите и предметите за контакт с храни.

Следва контрол върху качеството на крайния продукт. Производственият цикъл приключва с последователно процеси на стерилизация и шоково охлаждане на храната до 30-35 градуса по Целзий. Тази термична обработка осигурява 24 часа годност на продукта при температура до 25 градуса по Целзий.

Удостоверение за безопасност на опаковъчните материали

Политика по качество на Вълшебник

Високо организирана производствена дейност на продукти със засилен качествен контрол

Приобщаване към европейски принципи и практики на работа успоредно със служители и работници

Оптимална продуктова структура

Намаляване и контрол върху риска

Минимизиране на разходите обратнопропорционално на качеството за единица продукция

Провеждане на периодични обучения и квалификации на персонала за по – добри добри производствени практики (ДПП)

Стриктно удовлетворяване на изискванията към БАБХ

Проучване и стремеж към изпълнението на изисквания и очаквания от клиентите с цел повишаване качеството и контрола

Пречистване на водата

Детска кухня Вълшебник разполага с модерна омекотителна инсталация за пречистване на водата.

Омекотителните инсталации имат за цел да премахнат Ca и Mg йони, които обуславят общата твърдост на водата и образуват т.н. котлен камък, като ги заменят с Na йони. След достигане на обменната си способност, смолата се регенерира с разтвор на NaCl(сол). Този процес е напълно автоматизиран. Дебитът на системите за омекотяване зависи от литрите йонообменна смола (силно кисел катийони), която съдържат.

За нас

Лицензи на Вълшебник

Декларация – сухи подправки

ISO 22000 – безопасност на храните (в процес на придобиване)

ISO 9001 – управление на качеството (в процес на придобиване)

BS OHSAS 18001 – безопасност на труда (в процес на придобиване)